Nya Hallaskog

Nya Hallaskog är ett projekt där KFUM Malmö Taekwondo är med och hjälper till att bygga om lägergården Hallaskog.

Hallaskog är en lägergård som ligger strax utanför Höör vid Dagstorpssjöns strandkant. Lägergården har använts flitigt av många KFUM medlemmar sedan början på 1900-talet. Hallaskog ligger fantastiskt beläget och omges av sjö och skog. Naturen kan beskrivas som något utav det bästa Sveriges natur har att erbjuda. Det finns fantastiska stråk att promenera i skogsmiljö, bada i Dagstorpssjön och Hallaskog är även utrustad för sport & fritid. Dock har lägergården brustit stort på det sätt att alla människor oavsett förutsättning inte kunnat använda den. På grund av den stora mängd grusväg, stenväg och gräsmatta så har det varit svårt för funktionshindrade att ta sig fram i området. 

1/9

KFUM Malmö Taekwondo har länge varit en pådrivande faktor att Hallaskog måste bli mer tillgänglig för alla människor som vill uppleva denna fantastiska natur som finns att erbjudas. Arbetet har pågått under en väldigt lång period för att säkerställa att det finns möjlighet att bygga om området. Nya Hallaskogprojektet skulle präglas av att fler skulle kunna nyttja lägergården samtidigt samt att den ska anpassas för alla oavsett förutsättning. En idé som samtliga parter enades om var att hyddorna med sovplatser skulle tas bort samt att sydöstra byggnaden med allrum, dusch och bastu skulle göras om från grunden. Hyddorna skulle bort eftersom man var tvungen att ta två trappsteg upp för att komma in i hyddorna samt att det var ett väldigt trångt utrymme vilket gör det svårt att röra sig fritt i de. Den sydöstra byggnaden hade ett flertal stora brister vad gäller att erbjuda möjligheten att röra sig fritt i samtliga ytor. Detta resulterade i att hyddorna skulle bort från området samt att den sydöstra byggnaden rivs till grunden för att bygga nytt. Huvudbyggnaden som rymmer ett kök, matsal samt sovplatser ska också göras om men har inte samma behov att rivas då det är en byggnad som är enkel att använda för alla. Men det var väldigt längesedan byggnaden genomgick en uppfräschning så ledde det till att in och utsida görs om samt att vi ska arbeta för att energieffektivisera båda byggnaderna. Alla dessa idéer och mer därtill har fött projektet Nya Hallaskog.

Mars 2018 påbörjades demoleringen av den sydöstra byggnaden och gick relativt snabbt. När en ny grund skulle läggas så stötte projektet på lite motgångar då där finns stora stenar vilket gjorde grävarbetet svårt för den nya byggnaden. Mot slutet av april 2018 så var grunden lagd och de första delarna av den nya byggnaden kunde sättas på plats. Vid mitten av maj så var huset placerat och fasaden klar på den nya byggnaden. Bygget gick alltså i en rasande takt, inte bara revs den gamla byggnaden i mars 2018 utan en ny byggnad med två våningar var rest i mitten på maj 2018. Så fort byggnaden började ta form så blev intresset stort av press och media som ville veta mer om planerna kring Nya Hallaskog. Även företag prisade projektet och har berömt med ord som "deras beundransvärda arbete med barn och ungdomar där de med stort engagemang arbetar för att skapa meningsfulla fritidssysselsättningar med hjälp av olika sporter."

Den nya byggnaden består alltså av två våningar. Den första våningen är utrustad med en stor hall, dusch, bastu och ett allrum som går att anpassas till t.ex. ett konferensrum, festlokal, träningslokal, ja bara fantasierna kan sätta gränserna. Den andra våningen kommer att ha 21 sovplatser och en tvättstuga. Självklart installeras en hiss för allas trevnad.

I slutet på juli månad påbörjades en fasadrenovering på huvudbyggnaden och i augusti månad kommer byggnadens insida att renoveras. Nya Hallaskog beräknas vara klart för uthyrning från 1 september. Vill du hyra Hallaskog så kan ni trycka på hyr hallaskog

Nya Hallaskog stödjs av