Taekwondo Hikari

Taekwondo Hikari är ett projekt som bedrivs av bl.a. Malmö Taekwondo för att kunna anpassa taekwondoträning till alla deltagare som vill kunna träna taekwondo.

Taekwondo Hikari är en anpassad taekwondoträning för de människor som har någon form av en funktionsnedsättning. Detta projekt härstammar från KFUM Malmös projekt Hikari-Do. En framarbetad kampsport från bl.a. boxning, judo, taekwondo, karate m.fl. Man har tagit rörelser och anpassat dessa så att människor med funktionsvariation kan utöva Hikari-Do.

Intresset för taekwondo var stort från deltagare och Malmö Taekwondo ville givetvis kunna erbjuda ett alternativ till detta. Med hjälp av KFUM Malmö så arbetade vi fram något som var mitt emellan Taekwondo och Hikari-Do och på så sätt föddes Taekwondo Hikari. För att kunna integrera Taekwondo Hikari i vår förening så ställer det ett stort krav på att ha en hög kompetens bland våra ledare. Därför var det viktigt att under projektets första år utbilda våra ledare för att kunna säkerställa en högkvalitativ träning och kompetens hos våra ledare. Vi fick mycket hjälp av KFUM Malmös ledare som bedrivit Hikari-Do under en längre period. De har kunskap och erfarenhet vilket gav våra ledare en säkerhet att falla tillbaka mot och de kunde rådfråga hur de ska agera i svårhanterliga situationer.

Under projektets andra år vill vi kunna uppnå så att Takewondo Hikari kan ingå i den ordinare verksamheten. Vår förhoppning är även att deltagare ska visa vilja att tävla i en av världens största parasportsevenemang Malmö Open. Via projektet erbjuds deltagande i Malmö Open.