Våra projekt

Växa i Gemenskap

Växa i gemenskap riktar sig till ungdomar som befinner sig i en social utsatthet. Genom att erbjuda ungdomarna positiva förebilder och jobba med deras konsekvenstänk så är tanken att hjälpa dessa ungdomar lära sig ta ett socialt ansvar.

Nya Hallaskog

Nya Hallaskog är ett ombyggnadsprojekt av lägergården Hallaskog. Tillsammans med samarbetspartners river den gamla aktivitetsbyggnaden och bygger ny och fräsch tvåvåningsbyggnad där 20 sängplatser kommer finnas tillsammans med ny dusch, bastu och en allmänyta på 110 kvm.

Taekwondo Hikari

Hikari-Do är en form av kampsport utvecklat för att passa funktionsnedsatta på initiativ från KFUM Malmö. Intresset för taekwondo var så stort att Malmö Taekwondo beslöt sig för att starta projektet Taekwondo Hikari i syfte att kunna erbjuda mer taekwondoträning för de som vill.