Växa i Gemenskap

V.I.G

Syftet med projektet är att ge ungdomar redskap, metoder och vägar att bryta sitt sociala utanförskap så att de inte hamnar i kriminalitet, våld eller andra antisociala beteenden och sammanhang.

I projektet så arbetar vi mycket med att förse ungdomar med en positiv förebild som de ofta får träffa. Våra positiva förebilder är ledare inom projektet som själva har erfarenheter av att befinna sig i ett socialt utanförskap, belasta det sociala systemet, kriminalitet m.m. Alla ledare inom VIG projektet utbildas för att kunna hantera vår målgrupp på bästa möjliga sätt. Utöver våra ledare så finns det fantastiska organisationer som vi samarbetar med för att göra projektet möjligt. Vi är djupt tacksamma för våra samarbeten som Maria Malmö, de hjälper ungdomar prata om missbruk och komma igång med behandling, diverse olika skolor som gärna tar hjälp av projektet för att prata med elever, ideella föreningar som hjälper till med lokaler och fonder/stiftelser som beviljar medel så att projektet kan bedrivas.

Målen med projektet är att deltagarna ska:

  • Vara drogfria och förstå allvaret med alla negativa hälsoeffekter med droger.

  • Känna sig trygga i sin identitet och kunna ta fram rätt personlighet inom sig själv

  • Vara säkra i sig själv och målmedvetna

  • Kunna hantera olika situationer som de känner sig obekväma i utan att bli arga

  • Ha en plan i livet och kunna jobba målmedvetet mot detta

  • Känna en samhörighet med sin träningsgrupp och inte med kriminella gäng, radikala gruppet etc.

  • Träna i en gemenskap som inte är en skam eller fel på något sätt som kulturen säger.

  • Känna sig starka, självsäkra och oberoende,

  • Känna sig viktiga och delaktiga

  • Träna tillsammans utan att killarna skall vara påträngande samt att tjejerna skall känna sig bekväma.

För att uppnå våra mål så genomförs aktiviteter som att erbjuda positiva förebilder som deltagarna kan prata med innan, under och efter deltagartillfällen. Vid ett första möte med ungdomarna så läggs större vikt på aktiviteter för tillit och gemenskap. Oavsett hur bra förebild någon kan vara så är det väldigt viktigt att kunna lita på en person. På det sätt får man en respekt fören ledare/förebild vilket i sin tur ger ledarna möjlighet att tillrättavisa ungdomarna. Rollspel genomförs i agerande till olika situationer, man säger att man blir bra på det man tränar på. Under rollspelen så tränar vi på olika påfrestande situationer med ungdomarna som att stå upp för sig själva, undvika aggressiva beteenden och ta ett socialt ansvar. När vi ser förbättringar i ungdomarnas beteende och ett mognande så belönas detta med olika gemensamma aktiviteter, det kan vara fritidsaktiviteter eller att vi åker iväg på läger.

Växa i Gemenskap stödjs av

Crafoordska Stiftelsen