top of page

Patrick Karlsson - 7 dan

Huvudinstruktör 
Huvudinstrukt
ör Kamplaget

Huvudinstruktör Ungdomsgruppen
Tränare specialidrott
Tävlingsan
svarig

 

Mohamed Wail - 5 dan

Huvudinstruktör Barngrupperna
Instruktör Kamplaget

Instruktör Ungdomsgruppen
Tävlingsansvarig

 

Tommy Karlsson - 5 dan
Huvudinstruktör Vuxengruppen

Hans Rosengren - 4 dan

Huvudinstruktör Oxie
 

Roberto Bonoson - 4 dan

Huvudinstruktör Oxie

Hannes Nilsson - 3 dan

Instruktör Poomsae

Magnus Brodin - 2 dan

Instruktör Oxie

Frida Sjöberg - 2 dan

Instruktör barngruppen


Hong Lieng - 2 dan

Instruktör barngruppen

 

Mohammad Taraboosh - 2 dan

Instruktör barngruppen

 

Mats Lundgren - 2 dan

Instruktör Poomsae
 

Philip Johansson - 1 dan

Instruktör barngruppen

Dean Milovanovic - 1 dan

Instruktör barngruppen

Camie Telka - 1 dan

Instruktör barngruppen

Marcelina Lesniewicz - 1 dan

Instruktör Ungdomsgruppen

Instruktör Barngruppen

Emil Glisbo Lind-Larsen - 1 dan

Instruktör barngruppen

Maria Zoi Damanakis - 1 dan

Instruktör barngruppen

Bianca Mandic - 1 dan

Instruktör barngruppen

Nilla Olthed - 1 dan

Instruktör barngruppen
 

Noelia Olthed - 1 dan

Instruktör barngruppen
 

Lea Karabeleska - 1 dan

Instruktör barngruppen
 

Vanja Schlueter Larsen - 1 dan

Instruktör barngruppen

 

Sebastian Dahlman - 1 dan

Instruktör barngruppen Oxie

Linus Brodin - 1 dan

Instruktör barngruppen Oxie
 

Dick Fogelström - 1 dan

Instruktör vuxengruppen

bottom of page