top of page

Patrick Karlsson - 7 dan

Huvudinstruktör 
Instruktör kamplaget
Tränare specialidrott
Tävlingsansvarig

Tommy Karlsson - 5 dan

Huvudinstruktör Ungdomsgruppen
Huvudinstruktör Vuxengruppen

Hans Rosengren - 4 dan

Huvudinstruktör Oxie

Hannes Nilsson - 3 dan

Instruktör Poomsae

Magnus Brodin - 2 dan

Instruktör Oxie

Frida Sjöberg - 2 dan

Instruktör barngruppen

Philip Johansson - 1 dan

Instruktör barngruppen

Max Jensen - 1 dan

Instruktör barngruppen

Dick Fogelström - 1 dan

Instruktör vuxengruppen

Melina Bejmo - 1 dan

Instruktör barngruppen

Sebastian Dahlman - 1 dan

Instruktör barngruppen Oxie

Linus Brodin - 1 dan

Instruktör barngruppen Oxie

Vanja Schlueter Larsen - 1 dan

Instruktör barngruppen

Noelia Olthed - 1 dan

Instruktör barngruppen

Lea Karabeleska - 1 dan

Instruktör barngruppen

Mohamed Wail - 5 dan

Huvudinstruktör Barngrupperna
Instruktör Kamplaget
Instruktör Ungdomsgruppen
Tävlingsansvarig

Roberto Bonoson - 4 dan

Huvudinstruktör Oxie

Mohammad Taraboosh - 2 dan

Instruktör Ungdomsgruppen
Instruktör Barnkamp

Hong Lieng - 2 dan

Instruktör barngruppen

Mats Lundgren - 2 dan

Instruktör Poomsae

Dean Milovanovic - 1 dan

Instruktör barngruppen

Camie Telka - 1 dan

Instruktör barngruppen

Marcelina Lesniewicz - 1 dan

Instruktör Ungdomsgruppen

Instruktör Barngruppen

Frederik Emil Olsen - 1 dan

Instruktör barngruppen

Emil Glisbo Lind-Larsen - 1 dan

Instruktör barngruppen

Maria Zoi Damanakis - 1 dan

Instruktör barngruppen

Sebastian Anneberg Lantz - 1 gup

Instruktör barngruppen Oxie

Bianca Mandic - 1 dan

Instruktör barngruppen

Nilla Olthed - 1 dan

Instruktör barngruppen

bottom of page