top of page

Gradering

För alla bälten utom det vita så genomgår man ett prov och visar upp vad man lärt sig under terminens gång. Graderingsmomentet är ett utmärkt sätt för eleven att ta det man lärt sig under träningen och visa upp sina färdigheter i en situation där tränare, föräldrar och vänner sitter och tittar. Vi vill se att eleven klarar av att prestera när det gäller och graderingsmomentet hjälper till att utveckla denna fantastiska förmåga.

Det är självklart att många om inte alla elever känner fjärilar i magen inför en gradering. Kom ihåg att ni är aldrig ensamma om att känna er nervösa. Det är bara att skaka av sig den mentala barriären som är nervositeten, finna en inre ro och visa upp vad man kan.

Förbered er på bästa möjliga sätt inför en gradering, lyssna på er tränare, gå till de speciella graderingsträningarna och viktigast av allt, träna hårt! Följ dessa tre steg och håll huvudet kallt under graderingen så råder det inga tvivel om att du kommer att klara din gradering.

På Malmö Taekwondo har vi två graderingar per år. Dessa är i maj och december. Utöver detta har vi även två Dangraderingar om året. Då graderar de som ska gradera sig till 1 Dan (Svart bälte) och högre.

Nedan finner du graderingskraven för samtliga bälten.

bottom of page