top of page

VAD ÄR TAEKWONDO?

TAEKWONDO är namnet på ett självförsvarssystem som förädlats till en kampsport. Den har sin tradition i den tidiga Koreanska historian och förlorar sig i töcknet i den 2000-åriga fragmentariska dokumentationen. Det som utpräglar TAEKWONDO är den stora variation varigenom man använder sina fötter som verktyg i kamp.

 

Alla rörelser är ursprungligen uppbyggda i en defensiv anda då man sedan urminnes tider som underordnad i det feodala samhället förbjöds vapeninnehav men på något sätt ändå tvingades att freda sig mot övervåld.

Kampen mot övermakten medförde att den hårda träningen för att obeväpnad kunna möta väpnade styrkor förbättrade hälsan, välbefinnandet och den själsliga balansen hos underklassen i dåtidens Korea.

Ur denna historiska grund har TAEKWONDO utvecklats till en modern kampsport som ger utövaren självförtroende och gör honom samtidigt generösare vid mötet med svagare individer.

Efter tillräckligt lång träning blir man även anspråkslös då man insett att man bemästrar de mest konfliktfyllda situationerna. Anspråkslöshet och generositet är fundamentala delar av självförtroendet som alla individer åtnjuter och förbättrar i samband med kontinuerlig träning.

Ordet TAEKWONDO är uppbyggt av tre ord. TAE, KWON och DO. TAE betyder fot. KWON betyder hand. DO är det fysiska sättet att utöva något med maximal mental styrka. Med andra ord. Det fysiska sättet att med maximal mental styrka använda foten och handen i kamp, självförsvar och till vardags. För oss kan det vara besvärligt att förstå den verkliga innebörden. För en Korean som fostrats i denna anda sedan barnsben är allting TAEKWONDO.

Taekwondo delas idag in i fyra delar som ingår träningen – de fyra delarna är:

Kamp, Mönster, Självförsvar och Krosstekniker

bottom of page